Folklor góralski

Jedną z większych atrakcji regionu podhalańskiego jest autentyczny i żywy folklor góralski. W domach podhalańskich wciąż chętnie używa się gwary, strój góralski nikogo na ulicy nie dziwi, nawet jeśli zwykle chodzi się jednak ubranym „po cywilnemu”. Folklor góralski jest widoczny wciąż w sposobie budownictwa, chętnie odnawia się stare domy, w taki sposób by jednoznacznie podkreślić ich góralski charakter.

Strój

Górale chętnie ubierają się w strój góralski, obecnie nie podkreśla on już tak wyraźnie jak kiedyś statusu osoby, która go nosi. Pierwotnie po stroju można było rozpoznać z jakiego miejsca na Podhalu pochodzi dana osoba, czy jest stanu wolnego czy zamężna,  a także do której warstwy społecznej należy.
Do tradycyjnych elementów stroju należą:

  • cucha – okrycie wierzchnie, wykonane z sukna,
  • portki góralskie – specjalne góralskie spodnie z parzenicami,
  • torba pasterska – wykonana z sukna torba do noszenia oscypków,
  • obuwie – można wyróżnić dwa rodzaje butów, oba wykonane z sukna – „papcie” do chodzenia po domu i wyższe buty do dalszych podróży,
  • kapelusz – wykonany z ciemnego sukna.

Muzyka

domek w górachOd najmłodszych lat uczy się młodych górali śpiewania i grania różnego rodzaju przygrywek i przyśpiewek. Na skrzypcach gra „lider” zespołu, który w razie potrzeby może zastąpić każdą osobę z czteroosobowego składu zespołu. W zespole gra  także sekunda – osoba grająca na drugich skrzypcach, na basach (mały kontrabas bez nóżki).

Aby zakosztować prawdziwego folkloru podhalańskiego nie sposób obyć się bez podróży w tamte rejony. Samo czytanie o folklorze nie zapewni wystarczająco dużo informacji i nie pozwoli na zagłębienie się w tym, jakże ciekawym, temacie.

Prawdziwym źródłem wiedzy na temat folkloru podhalańskiego są muzea, znajdujące się w tamtejszych okolicach.